Image 1
imageZdroje chladu navrhujeme podle konkrétních požadavků vašeho projektu. Pro správný výběr chilleru, přímého chlazení nás neváhejte kontaktovat. Zajistíme vám dopravu, montáž, opravy a průběžný servis. 

CHLADIČE VODY
image

Chladiče vody (chillery) nebo kondenzační jednotky jsou zařízení, která slouží jako zdroj chladu pro výměníky sestavených klimatizačních jednotek. Používají se i pro fan-coily nebo pro chlazení technologií v průmyslu. 

PŘÍMÉ CHLAZENÍ
image

Přímé chlazení spočívá ve chlazení vzduchu přímo výparníkem (výparníky) chladící jednotky. Tohoto způsobu se používá především k lokálnímu chla- zení jednotlivých místností obytných budov nebo jednotlivých kanceláří menších administrativních objektů.

FAN COIL
image

Fan coily jsou komponenty topných soustav určené pro distribuci tepla nebo chladu do obytných prostor. Jsou to ventilátorové konvektory pracující na principu teplo-výměnné plochy s nuceným prouděním vzduchu, které zajišťuje vestavěný ventilátor.

oPRAVY - SERVIS
image

Pokud klimatizační zařízení nefunguje podle vašich představ, případně nefunguje vůbec, zajistíme vám veškeré opravy klimatizace, průmyslového chlazení a vzduchotechniky.